Định mức bê tông mác 200, mác 250

Định mức bê tông mác 200, mác 250 tính cho 1m3, căn cứ từ Định mức phần xây dựng được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019 (gọi tắt là Định mức 10).

Ta tính toán được công thực trộn như sau (áp dụng thùng sơn 18 lít): 

  • 1m3 bê tông mác 200 = 5 bao xi măng PCB40 + 31 thùng cát + 50 thùng đá + 10 thùng nước
  • 1m3 bê tông mác 250 = 6 bao xi măng PCB40 + 30 thùng cát + 49 thùng đá + 10 thùng nước

ĐỊNH MỨC BÊ TÔNG MÁC 200, Mác 250

Định mức bê tông mác 200, mác 250 tính cho 1m3 cấp phối vật liệu, được căn cứ từ bộ Định mức phần xây dựng được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019 (gọi tắt là Định mức 10).

Thể hiện tỷ lệ Xi măng PCB40, cát vàng, đá và nước

Bảng thể hiện Định mức cấp phối cho 1m3 bê tông mác 200, mác 250:

stt Nội dung Đơn vị Định mức
1 Định mức bê tông mác 200 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 kg 265,475 250,1 234,725
  Cát vàng m3 0,5412 0,5535 0,5637
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 m3 0,893 0,898 0,915
  Nước lít 187,575 177,325 166,050
2 Định mức bê tông mác 250 Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 kg 308,525 291,100 274,700
  Cát vàng m3 0,532 0,543 0,556
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 m3 0,876 0,883 0,901
  Nước lít 187,575 177,325 166,050

Từ bảng trên ta tính được vật liệu theo để trộn Định mức bê tông mác 250 theo thực tế thường dùng thùng sơn 18 lít (0.018m3) để đong như sau:

stt Nội dung Đơn vị Định mức
1 Định mức bê tông MÁC 200   Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 bao (50kg) 5 5 5
  Cát vàng thùng (18 lít) 30 31 31
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 thùng (18 lít) 50 50 51
  Nước thùng (18 lít) 10 10 9
1 Định mức bê tông MÁC 250   Đá 1x2 Đá 2x4 Đá 4x6
  Xi măng PCB40 bao (50kg) 6 6 6
  Cát vàng thùng (18 lít) 30 30 31
  Đá 1x2/Đá 2x4/Đá 4x6 thùng (18 lít) 49 49 50
  Nước thùng (18 lít) 10 10 9

Trường hợp thực tế khi trộn bê tông nếu bạn dùng thùng hay xô có dung tích khác thì bạn căn cứ định mức trên để quy đổi lại.

Tóm lại:

Từ bảng tính toán trên ta có công thức trộn cho 1m3 bê tông mác 200 và mác 250 như sau: (Dùng thùng 18 lít để đong)

1m3 bê tông mác 200 = 5 bao xi măng PCB40 + 31 thùng cát + 50 thùng đá + 10 thùng nước

1m3 bê tông mác 250 = 6 bao xi măng PCB40 + 30 thùng cát + 49 thùng đá + 10 thùng nước

Cảm ơn bạn đọc bài viết của dự toán xây dựng, hi vọng bài viết có thể hỗ trợ thêm cho bạn.

Viết bài: Thảo chi

Bài viết có thể bạn quan tâm:

1. Nhận bóc tách khối lượng, nhận lập dự toán công trình

2. Hướng dẫn bóc tách khối lượng

3. Bóc tách khối lượng là gì ?

4. Tại sao xây nhà phải lập Dự toán chi phí xây dựng ?

5. Công thức tính vật liệu xây nhà


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng