Định mức xây dựng 587

Định mức xây dựng 587 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông, ống gang, ống thép.

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 587 – PHẦN LẮP ĐẶT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)

Định mức 587 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông, ống gang, ống thép.

Tập Định mức 587 của Bộ Xây dựng là tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần phần lắp đặt sửa đổi bổ sung của bộ định mức 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng. 

Chi tiết Định mức 587: Tải về xem

 

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng