Định mức xây dưng 1172

Định mức xây dựng 1172 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 1172

Tập Định mức xây dựng 1172 được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi bổ sung vào 4 chương:

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Ghi chú

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

 

CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

1

Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung

Sửa đổi

AC.24111÷AC.24322

 

CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

2

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép móng dài; móng cột; mái bờ kênh mương

Bổ sung

AF.82511÷AF.82611

3

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép công nghiệp

Sửa đổi

AF.83111÷AF.85231

4

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép vách thang máy

Bổ sung

AF.86351÷AF.86353

5

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng ván ép phủ phim

Bổ sung

AF.89111÷AF.89443

6

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bằng nhựa

Bổ sung

AF.89511÷AF.89843

 

CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

7

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép bê tông đúc sẵn panen; cọc, cột; dầm; nắp đan, tấm chớp

Bổ sung

AG.32311÷AG.32511

 

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MÁI VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

8

Công tác lợp mái bằng tấm lợp Onduline, tấm ngói Onduvilla

Bổ sung

AK.12411÷AK.12431

9

Công tác trát granitô

Sửa đổi

AK.26310÷AK.26420

10

Công tác ốp gạch, đá

Sửa đổi

AK.31110÷AK.32230

11

Công tác lát gạch, đá

Sửa đổi

AK.51110÷AK.56230

12

Công tác làm trần

Sửa đổi

AK.61110÷AK.66210

13

Công tác mộc trang trí

Sửa đổi

AK.73110÷AK.77410

14

Công tác bả

Sửa đổi, bổ sung

AK.82110÷AK.82812

15

Công tác sơn

Sửa đổi, bổ sung

AK.83111÷AK.86144

Link Định mức xây dựng 1172 - Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) để xem chi tiết: Tải về Định mức 1172 để xem

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng