Định mức xây dựng

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình

7478 Lượt xem

Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng gồm 10 chương:  1. Công tác đào đất, đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm 2. Công tác thăm dò địa lý 3. Công tác khoan 4. Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 5. Công tác thí nghiệm tại hiện trường 6. Công tác đo vẽ lập lưới khống chễ mặt bằng 7. Công tác đo khống chế cao 8. Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình 9. Công tác số hóa bản đồ 10. Công tác đo vẽ bản đồ
Định mức 12-2021-Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021
Định mức 12-2021-Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021

25513 Lượt xem

Định mức 12-2021 (Thông tư số 12/2021/TT-BXD) được Bộ xây dựng ban hành thay thế định mức 10-2019 (thông tư 10/2019/TT-BXD); thay thế thông tư 16/2019/TT-BXD; Thay thế thông tư 02/2020/TT-BXD.  Định mức 12-2021 Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.
Định mức xây dựng 1776 - Phần xây dựng
Định mức xây dựng 1776 - Phần xây dựng

7466 Lượt xem

Định mức xây dựng 1776 là Định mức dự toán xây dựng – Phần xây dựng được Bộ xây dựng công bố ngày 16/08/2007
Định mức xây dựng 1264
Định mức xây dựng 1264

1982 Lượt xem

Định mức xây dựng 1264 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.
Định mức xây dựng 588
Định mức xây dựng 588

1420 Lượt xem

Tải về hoặc xem Định mức xây dựng 588 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
Định mức xây dựng 587
Định mức xây dựng 587

1821 Lượt xem

Định mức xây dựng 587 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông, ống gang, ống thép.
Định mức xây dựng 236 - Phần lắp đặt (bổ sung)
Định mức xây dựng 236 - Phần lắp đặt (bổ sung)

2488 Lượt xem

Định mức xây dựng 236 – Phần lắp đặt (bổ sung) - Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Hiển thị 1 - 7 / 14 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng