Định mức xây dựng 235

Định mức xây dựng 235

934 Lượt xem

Xem và tải Định mức xây dựng 235 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
Định mức xây dựng 1777

Định mức xây dựng 1777

1341 Lượt xem

Xem hoặc tải về Định mức xây dựng 1777 là Định mức dự toán xây dựng – Phần lắp đặt được Bộ xây dựng công bố ngày 16/08/2007.
Định mức xây dựng 1173

Định mức xây dựng 1173

1492 Lượt xem

Định mức xây dựng 1173 là Định mức dự toán xây dựng – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được Bộ xây dựng công bố ngày 26/12/2012, sửa đổi bổ sung Định mức xây dựng 1777.
Định mức xây dưng 1172

Định mức xây dưng 1172

1083 Lượt xem

Định mức xây dựng 1172 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
Định mức xây dựng 1091

Định mức xây dựng 1091

808 Lượt xem

Định mức xây dựng 1091 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (bổ sung)
Định mức bê tông mác 200, mác 250

Định mức bê tông mác 200, mác 250

27096 Lượt xem

Định mức bê tông mác 200, mác 250 tính cho 1m3, căn cứ từ Định mức phần xây dựng được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019 (gọi tắt là Định mức 10). Ta tính toán được công thực trộn như sau (áp dụng thùng sơn 18 lít):  1m3 bê tông mác 200 = 5 bao xi măng PCB40 + 31 thùng cát + 50 thùng đá + 10 thùng nước 1m3 bê tông mác 250 = 6 bao xi măng PCB40 + 30 thùng cát + 49 thùng đá + 10 thùng nước
Định mức 10 - Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

Định mức 10 - Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019

6532 Lượt xem

Định mức 10 là các bộ định mức được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019 ngày 29/12/2019.  Định mức 10 gồm: Định mức dự toán Khảo sát xây dựng công trình; Xây dựng công trình; Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; Sử dụng vật liệu xây dựng.

Hiển thị 8 - 14 / 14 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng