Định mức xây dựng 1173

Định mức xây dựng 1173 là Định mức dự toán xây dựng – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được Bộ xây dựng công bố ngày 26/12/2012, sửa đổi bổ sung Định mức xây dựng 1777.

ĐỊNH MỨC 1173

Định mức xây dựng 1173 là Định mức dự toán xây dựng – Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) được Bộ xây dựng công bố ngày 26/12/2012.

Tóm tắt Định mức xây dựng 1173

- Phần Lắp đặt đã được công bố kèm theo văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng, nay ban hành Định mức xây dựng 1173 sửa đổi và bổ sung vào 2 chương như sau:  

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Ghi chú

Mã hiệu định mức
sửa đổi, bổ sung

 

CHƯƠNG I: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH

1

Lắp đặt quạt các loại

Sửa đổi

BA.11100¸BA.11500

2

Lắp đặt máy điều hoà không khí

Sửa đổi

BA.12100¸BA.12200

3

Lắp đặt các loại đèn

Sửa đổi

BA.13100¸BA.13600

4

Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn

Sửa đổi

BA.14100¸BA.14400

5

Lắp đặt phụ kiện đường dây

Sửa đổi

BA.15100¸BA.15400

6

Lắp đặt dây đơn

Sửa đổi

BA.16101¸BA.16115

7

Lắp đặt dây dẫn 2 ruột

Sửa đổi

BA.16201¸BA.16211

8

Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

Sửa đổi

BA.16301¸BA.16308

9

Lắp đặt dây dẫn 3 ruột

Bổ sung

BA.16309¸BA.16313

10

Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

Sửa đổi

BA.16401¸BA.16409

11

Lắp đặt dây dẫn 4 ruột

Bổ sung

BA.16410¸BA.16414

12

Lắp đặt bảng điện các loại vào tường

Sửa đổi

BA.17100¸BA.17200

13

Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt

Sửa đổi

BA.18100¸BA.18500

14

Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ

Sửa đổi

BA.19100¸BA.19600

15

Hệ thống chống sét

Sửa đổi

BA.20100¸BA.20500

 

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

16

Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m

Sửa đổi

BB.14301¸BB.14312

17

Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống dài 6m

Sửa đổi

BB.19101¸BB.19113

18

Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng đoạn ống dài 6m

Sửa đổi

BB.19201¸BB.19205

19

Lắp đặt ống nhựa PVC nối bằng phương pháp hàn đoạn ống dài 6m

Sửa đổi

BB.19301¸BB.19313

20

Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống dài 8m

Sửa đổi

BB.19401¸BB.19405

21

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 300m

Bổ sung

   BB.19701¸BB.19703

22

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 200m

Bổ sung

BB.19704

23

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 150m

Bổ sung

BB.19705

24

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 100m

Bổ sung

BB.19706

25

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 50m

Bổ sung

 BB.19707¸BB.19708

26

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp măng sông đoạn ống 25m

Bổ sung

BB.19709

27

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo đoạn ống 6m

Bổ sung

 BB.19801¸BB.19810

28

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 300m

Bổ sung

BB.19911

29

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 250m

Bổ sung

BB.19921

30

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 200m

Bổ sung

BB.19931

31

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 150m

Bổ sung

BB.19941

32

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 70m

Bổ sung

  BB.19951¸BB.19954

33

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 50m

Bổ sung

 BB.19961¸BB.19962

34

Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 40m

Bổ sung

 BB.19971¸BB.19972

35

Lắp đặt côn, cút nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo

Bổ sung

BB.30400

36

Lắp đặt măng sông nhựa HDPE

Bổ sung

BB.30500

Chi tiết Định mức xây dựng 1173Tải về xem

Viết bài: Thảo Chi

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng