Quy định

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

1438 Lượt xem

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP được chính phủ ban hành ngày 09/02/2021 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thay thế cho Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019.  
Thông tư 13/2021/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
Thông tư 13/2021/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

1857 Lượt xem

Thông tư 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng - Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Các công ty Thiết kế, Quản lý dự an cập nhật ngay Thông tư 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, không thể bỏ qua nhé.

Hiển thị 1 - 2 / 2 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng