Thông tư 13/2021/TT-BXD - Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình

Thông tư 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng - Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Các công ty Thiết kế, Quản lý dự an cập nhật ngay Thông tư 13/2021/TT-BXD, ngày 31/8/2021 để quản lý chi phí đầu tư xây dựng, không thể bỏ qua nhé.

THÔNG TƯ 13/2021/TT-BXD - HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG CÔNG TRÌNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Thông tư 13/2021/TT-BXD các phương phá xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình sau:

-    Phương pháp xác định suất vốn đầu tư tại Phụ lục I;

-    Phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục II;

-    Phương pháp xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức tại Phụ lục III;

-    Phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng tại Phụ lục IV;

-    Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tại Phụ lục V;

-    Phương pháp đo bóc khối lượng công trình tại Phụ lục VI.

Điều 2: Thông tư 13/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/10/2021.

 

Điều 3: Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 thay thế một loạt các thông tư đã được Bộ xây dựng ban hành trước đây như:

-    Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

-    Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

-    Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng.

-    Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng.

-    Thông tư số 17/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình.

Điều 4: Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Thông tư 13/2021/TT-BXD đã được thứ trưởng Bùi Hồng Minh ký thay Bộ trưởng Bộ xây dựng.

Đính kèm file Thông tư 13/2021/TT-BXD và các Phụ lụcTại đây

dutoanxaydung.vn

Bài viết có thể bạn quan tâm

1. Nhận bóc tách khối lượng, nhận lập dự toán công trình

2. Các bước lập dự toán xây dựng công trình

3. Định mức bê tông mác 200, mác 250

4. Định mức 10

5. 6 lợi ích của việc lập dự toán


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng