Định mức 12-2021-Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021

Định mức 12-2021 (Thông tư số 12/2021/TT-BXD) được Bộ xây dựng ban hành thay thế định mức 10-2019 (thông tư 10/2019/TT-BXD); thay thế thông tư 16/2019/TT-BXD; Thay thế thông tư 02/2020/TT-BXD. 

Định mức 12-2021 Bộ Xây dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

ĐỊNH MỨC 12-2021 – THÔNG TƯ SỐ 12/2021/TT-BXD NGÀY 31/08/2021 CỦA BỘ XÂY DỰNG BAN HÀNH CÓ GÌ MỚI

Bộ xây dựng ban hành bộ định mức kèm theo Thông tư số 12/2021, ngày 31/08/2021 ở bài viết này tôi xin gọi là Định mức 12-2021 cho dễ nhớ, bộ định mức này thay thế cho Bộ định mức ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019, ngày 29/12/2019 hay gọi là Định mức 10-2019
Định mức 12-2021 ban hành các bộ định mức ở bảng dưới:

STT Bộ định mức Ghi chú
1 Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình Thay thế ĐM 10-2019
2 Định mức dự toán xây dựng công trình Thay thế ĐM 10-2019
3 Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Thay thế ĐM 10-2019
4 Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ Thay thế ĐM 10-2019
5 Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Thay thế ĐM 10-2019
6 Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Thay thế ĐM 10-2019
7 Định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Thay thế ĐM 10-2019
8 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng Thay thế ĐM tại Thông tư 16/2019/TT-BXD

Định mức 12-2021 có gì mới ?

  • Định mức 12-2021 ban hành căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 còn Định mức 10-2019 ban hành căn cứ Nghị Định 68/2019 ngày 14/08/2019.
  • Định mức 12-2021 thay thế định mức 10-2019 (thông tư 10/2019/TT-BXD); thay thế thông tư 16/2019/TT-BXD; Thay thế thông tư 02/2020/TT-BXD.
  • Định mức 12-2021 có Định mức chi phí quản lý dự án được tăng lên cao hơn so với Định mức chi phí quản lý dự án đã ban hành tại Thông tư 16/2019.
  • Điều chỉnh định mức các công tác: 

- Mã hiệu định mức AA.12111-Chặt cây ở địa hình bằng phẳng, đường kính gốc ≤20cm; AA.12121-Chặt cây ở sườn dốc, đường kính gốc ≤20cm: Điều chỉnh giảm định mức ca máy (máy cưa gỗ cầm tay 1,3kW)

- Mã hiệu định mức AA.22310-Phá dỡ kết cấu bằng máy đào 1,25m³ gắn đầu búa thủ lực, kết cấu bê tông: Điều chỉnh tăng định mức nhân công và ca máy

- Mã hiệu định mức AC.34510, AC.34520 - Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi dưới nước/trên cạn: Điều chỉnh giảm định mức nhân công và máy thi công. Ngoài ra Có bổ sung thêm ghi chú “Áp dụng các định mức mã hiệu AC.34500 đối với trường hợp sử dụng ống vách thép có chiều dài >10m trong công tác khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn có sử dụng dung dịch khoan.

- Mã hiệu định mức AD.24211 - Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu: Điều chỉnh định mức vật liệu “nhựa bitum”.
- Mã hiệu định mức AL.15111, AL.15112, AL.15121, AL.15122, AL.15131, AL15132, AL.15211, AL.15212 - Làm và thả rọ đá: Điều chỉnh định mức vật liệu. Định mức “Đá hộc” được điều chỉnh tăng lên.

- Mã hiệu định mức AL.24113 - Thi công khe dọc sân, bãi đường bê tông: Điều chỉnh định mức nhân công.

- Mã hiệu định mức AL.24200 - Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông: Điều chỉnh định mức nhân công.

  • Bổ sung định mức mới: 12 công tác

- MHĐM: AC.22100: Đóng cọc ván thép bằng (cừ larsen) trên cạn bằng máy đóng cọc 1,8t

- HMĐM: AC22200: Đóng cọc ván thép bằng (cừ larsen) dưới nước bằng máy đóng cọc 1,8t

- MHĐM: AC.26000: Ép trước cọc bê tông cốt thép bằng máy ép 200t (tổng cộng có 12 MHĐM: cho các cọc BTCT có kích thước 30x30, 35x35, 40x40, ép cọc đất cấp I&II).

- MHĐM: AD.22100: Thi công mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm.

- MHĐM: AF.12320: Bê tông xà dầm, giằng nhà – đổ thủ công (vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn) (Định mức 12-2021 phân theo chiều cao MH AF.12310 cao ≤6m, AF.12320 cao ≤28m, Định mức 10-2019 không phân theo chiều cao).

- MHĐM: AF.31310: Bê tông bản mặt cầu.

- MHĐM: AF.37510/20: Bơm vữa xi măng lấp đầy ống siêu âm cọc khoan nhồi trên cạn/dưới nước.

- MHĐM: AG.42100: Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công – (ở định mức 12-2021 các cấu kiện lắp đặt được chia theo nhiều trọng lượng khác nhau ≤25, 35, 50, 75, 100 so với định mức 10-2019)

- MHĐM: AI.12111: Gia công ống vách thép cọc khoan nhồi.

- MHĐM:  AI.22100: Gia công cấu kiện dầm thép (dầm chủ, liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang)

- MHĐM: AI.62200: Lắp dựng kết cấu thép Bailey, UYKM trên can/dưới nước

- MHĐM: AK.95100: Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống.

Hiệu lực thi hành của Định mức 12-2021:

-    Định mức 12-2021 được ban hành ngày 31/08/2021 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021.

Link Định mức 12-2021: Tải về

Bài viết có thể bạn quan tâm

1. Dự toán xây dựng là gì ?

2. Dịch vụ nhận lập dự toán và bóc tách khối lượng

3. 6 lợi ích của việc lập dự toán

4. Công thức tính vật liệu xây nhà


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng