Định mức xây dựng 1264

Định mức xây dựng 1264 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Định mức xây dựng 1264 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.

Tập Định mức xây dựng 1264 của Bộ Xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - phần Xây dựng đã được công bố kèm theo công văn số 1776/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung vào 03 chương sau:

Stt

Nhóm, loại công tác xây dựng

Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP, 1091/QĐ-BXD

Mã hiệu định mức sửa đổi, bổ sung

 

CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

1

Xây gạch bê tông, kích thước gạch (20 x 20 x 40; 15 x 20 x 40; 10 x 20 x 40; 19 x 19 x 39; 15 x 19 x 39; 10 x 19 x 39; 11,5 x 19 x 24; 11,5 x 9 x 24; 15 x 20 x 30)cm

Sửa đổi AE.81110÷AE.81940

AE.81110÷AE.81940

2

Xây gạch bê tông, kích thước gạch (12 x 19 x 39; 20 x 15 x39; 17 x 15 x 39; 15 x 15 x 39; 13 x 15 x 39; 10 x 15 x 39; 9 x 15 x 39; 20 x 13 x 39; 17 x 13 x 39; 15 x 13 x 39; 14 x 13 x 39; 12 x 13 x 39; 10 x 13 x 39; 8 x 13 x 39; 10,5 x 13 x 22; 10,5 x 6 x 22; 10 x 6 x 21; 9,5 x 6 x 20)cm

Bổ sung

AE.82111÷AE.82284

3

Xây tường gạch silicát

Sửa đổi mã hiệu AE.82110÷AE.82220

AE.84110÷AE.84220

4

Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) bằng vữa xây bê tông nhẹ

Sửa đổi AE.85110÷AE.87780

AE.85110÷AE.87780

5

Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa thông thường

Sửa đổi AE.8811÷AE.88378

AE.88111÷AE.88378

6

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ

Bổ sung

AE.89111÷AE.89168

7

Xây gạch bê tông bọt, khí không chưng áp bằng vữa thông thường

Bổ sung

AE.89511÷AE.89568

 

CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

8

Trát tường xây gạch không nung bằng vữa trát bê tông nhẹ

Sửa đổi AK.21310÷AK.21430

AK.21310÷AK.21430

9

Trát tường xây gạch không nung bằng vữa thông thường

Bổ sung

AK.21510÷AK.21630

 

CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC

 

 

10

Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt

Sửa đổi AL.26110÷AL.26120

AL.26110÷ AL.26120

11

Căng lưới thép gia cố tường gạch không nung

Sửa đổi AL.52910

AL.52910

12

Căng lưới thủy tinh gia cố tường gạch không nung

Bổ sung

AL.52920

Chi tiết Định mức xây dựng 1264: Tải về xem

 

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng