Định mức xây dựng 236 - Phần lắp đặt (bổ sung)

Định mức xây dựng 236 – Phần lắp đặt (bổ sung) - Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG 236 – PHẦN LẮP ĐẶT (BỔ SUNG)
LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE VÀ PHỤ TÙNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

Định mức xây dựng 236 là Định mức dự toán xây dựng – Phần lắp đặt (bổ sung) được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.

Tóm tắt Định mức xây dựng 236 – Phần lắp đặt (bổ sung) - Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt
- Các công tác bổ sung chi tiết:

Stt

Nội dung công việc

Ghi chú

Mã hiệu định mức bổ sung

CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG

 

LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

 

BB.51000

1

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 110mm

Bổ sung

BB.51110

2

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 125mm

Bổ sung

BB.51120

3

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 140mm

Bổ sung

BB.51130

4

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 160mm

Bổ sung

BB.51140

5

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 180mm

Bổ sung

BB.51150

6

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 200mm

Bổ sung

BB.51160

7

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 225mm

Bổ sung

BB.51170

8

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 250mm

Bổ sung

BB.51180

9

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 280mm

Bổ sung

BB.51190

10

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 315mm

Bổ sung

BB.51210

11

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 355mm

Bổ sung

BB.51220

12

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 400mm

Bổ sung

BB.51230

13

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 450mm

Bổ sung

BB.51240

14

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 500mm

Bổ sung

BB.51250

15

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 560mm

Bổ sung

BB.51260

16

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 630mm

Bổ sung

BB.51270

17

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 710mm

Bổ sung

BB.51280

18

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 810mm

Bổ sung

BB.51290

19

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 900mm

Bổ sung

BB.51310

20

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 1000mm

Bổ sung

BB.51320

21

Lắp đặt ống nhựa HDPE đường kính 1200mm

Bổ sung

BB 51330

 

LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN GIA NHIỆT

Bổ sung

BB.52000

22

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 110mm

Bổ sung

BB.52110

23

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 125mm

Bổ sung

BB.52120

24

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 140mm

Bổ sung

BB.52130

25

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 160mm

Bổ sung

BB.52140

26

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 180mm

Bổ sung

BB.52150

27

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 200mm

Bổ sung

BB.52160

28

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 225mm

Bổ sung

BB.52170

29

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 250mm

Bổ sung

BB.52180

30

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 280mm

Bổ sung

BB.52190

31

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 315mm

Bổ sung

BB.52210

32

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 355mm

Bổ sung

BB.52220

33

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 400mm

Bổ sung

BB.52230

34

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 450mm

Bổ sung

BB.52240

35

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 500mm

Bổ sung

BB.52250

36

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 560mm

Bổ sung

BB.52260

37

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 630mm

Bổ sung

BB.52270

38

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 710mm

Bổ sung

BB.52280

39

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 800mm

Bổ sung

BB.52290

40

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 900mm

Bổ sung

BB.52310

41

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1000mm

Bổ sung

BB.52320

42

Lắp đặt cút nhựa HDPE đường kính 1200mm

Bổ sung

BB.52330

 

HÀN NỐI BÍCH NHỰA HDPE

Bổ sung

BB.53000

43

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 110mm

Bổ sung

BB.53110

44

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 125mm

Bổ sung

BB.53120

45

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 140mm

Bổ sung

BB.53130

46

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 160mm

Bổ sung

BB.53140

47

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 180mm

Bổ sung

BB.53150

48

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 200mm

Bổ sung

BB.53160

49

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 225mm

Bổ sung

BB.53170

50

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 250mm

Bổ sung

BB.53180

51

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 280mm

Bổ sung

BB.53190

52

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 315mm

Bổ sung

BB.53210

53

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 355mm

Bổ sung

BB.53220

54

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 400mm

Bổ sung

BB.53230

55

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 450mm

Bổ sung

BB.53240

56

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 500mm

Bổ sung

BB.53250

57

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 560mm

Bổ sung

BB.53260

58

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 630mm

Bổ sung

BB.53270

59

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 710mm

Bổ sung

BB.53280

60

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 800mm

Bổ sung

BB.53290

61

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 900mm

Bổ sung

BB.53310

62

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1000mm

Bổ sung

BB.53320

63

Hàn nối bích nhựa HDPE đường kính 1200mm

Bổ sung

BB.53330

Lưu ý: Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công khi lắp đặt ống và phụ kiện ở độ sâu:

Bảng Hệ số điều chỉnh theo điều kiện lắp đặt

Điều kiện lắp đặt

Độ sâu từ đỉnh ống so với độ sâu trung bình (m)

≤ 2,5

≤ 3,5

≤ 4,5

≤ 5,5

≤ 7,0

≤ 8,5

Hệ số điều chỉnh

1,06

1,08

1,14

1,21

1,28

1,34

Tải Định mức xây dựng 236 – Phần lắp đặt (bổ sung) về xem: tải về xem

Viết bài: Thảo Chi

Có thể bạn quan tâm:

Nhận Bóc Tách Khối Lượng, Nhận Lập Dự Toán Công Trình

Hướng dẫn bóc tách khối lượng


(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Đã thêm vào giỏ hàng