Giá vật liệu xây dựng năm 2019

Giá vật liệu xây dựng năm 2019

620 Lượt xem

Việc tìm bảng công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn các tỉnh sẽ trở nên đơn gian hơn rất nhiều. Chỉ cần vào Bảng Công bố giá vật liệu xây dựng 2019 và chọn tỉnh mình muốn là bạn sẽ có ngay công bố giá vật liệu bạn cần.
Định mức xây dựng 1776 - Phần xây dựng

Định mức xây dựng 1776 - Phần xây dựng

4695 Lượt xem

Định mức xây dựng 1776 là Định mức dự toán xây dựng – Phần xây dựng được Bộ xây dựng công bố ngày 16/08/2007
Định mức xây dựng 1264

Định mức xây dựng 1264

1435 Lượt xem

Định mức xây dựng 1264 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung) – Công tác sử dụng vật liệu xây không nung.
Định mức xây dựng 588

Định mức xây dựng 588

1109 Lượt xem

Tải về hoặc xem Định mức xây dựng 588 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)
Định mức xây dựng 587

Định mức xây dựng 587

1434 Lượt xem

Định mức xây dựng 587 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số công tác lắp đặt ống, cống hộp bê tông, ống gang, ống thép.
Định mức xây dựng 236 - Phần lắp đặt (bổ sung)

Định mức xây dựng 236 - Phần lắp đặt (bổ sung)

1799 Lượt xem

Định mức xây dựng 236 – Phần lắp đặt (bổ sung) - Lắp đặt ống nhựa HDPE và phụ tùng bằng phương pháp hàn gia nhiệt được Bộ xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 có hiệu lực từ ngày 01/05/2017.
Định mức xây dựng 235

Định mức xây dựng 235

934 Lượt xem

Xem và tải Định mức xây dựng 235 được Bộ xây dựng Công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng (Sửa đổi và bổ sung)

Hiển thị 8 - 14 / 22 kết quả

Đã thêm vào giỏ hàng